Aktualnosti
Prezentacija 28.05.2014.

28.05.2014. Silvija Pejčić Bilić je na poziv Hrvatskog društva kemijskoih inženjera I tehnologa održala prezentaciju Waste to Eenergy – ISWA Studijsko putovanje – Nasuvremenije mogućnosti obrade otpada. Tijekom prezentacije razvila se rasprava o jakim i slabim stranama termičke obrade otpada

 
Edukacije 15.05.2014.

Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju (EU) i donošenjem novog zakonodavstva s područja gospodarenja otpadom došlo je do niza bitnih promjena koje su pravne i fizičke osobe obveznici u gospodarenju otpadom dužni primjenjivati. Sa ciljem lakšeg prepoznavanja novih i izmijenjenih obaveza održali smo 15.05.2014. u Zagrebu edukaciju „Obaveze u gospodarenju otpadom proizašle iz članstva u EU i novih nacionalnih propisa“. Edukaciju su proveli renomirani stručnjaci u zaštiti okoliša s višegodišnjim iskustvom u međunarodnim projektima vezano za gospodarenje otpadom (EU legislativa) te s iskustvima u praksi u gospodarenju otpadom u RH i u inspekcijskim nadzorima. 60% polaznika je edukaciju prepoznalo kao izrazito korisnu, 25% kao prilično korisnu, a 15% kao korisnu. Polaznici su dali komentare i prijedloge te su naveli da je edukacija bila profesionalna i korisna, dobro organizirana te da bi ovakve edukacije trebalo ponoviti.

 
Certifikati

Društvo Accumular d.o.o. prošlo je ocjenu neovisnog tijela SGS Adriatica d.o.o. te kao potvrdu sustavnog upravljanja kvalitetom i sustavnog upravljanja okolišem steklo certifikate prema normama ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.